Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Είναι κάτι εύκολο η συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέα;

Είναι κάτι εύκολο η συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέα;
Ευκαιρίες δίνονται καθημερινά και από τις δύο πλευρές. Ο θεσμός του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων» σε όποια σχολεία λειτουργεί αποτελεσματικά, αποδεικνύει την έμφυση των γονέων ευαισθησία και υπευθυνότητα των γονέων, λειτουργεί με σεβασμό στις αρχές του σχολείου και συντελεί στη ολοκλήρωση της μόρφωσης των παιδιών μέσα από κοινωνικές, πολιτιστικές και ενημερωτικές δραστηριότητες.
Το ερώτημα όμως είναι: Τι είναι αυτό που θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων»; Η συμμετοχή των γονέων στους Συλλόγους Γονέων παιδιών θεωρείται μια διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών και αλληλοεκτίμησης μεταξύ γονέων -παιδιών -εκπαιδευτικών. Απαιτείται όμως, να αντιμετωπιστεί από τους γονείς υπεύθυνα, ώστε μέσα από θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του οργάνου αυτού να συνεργαστούν όλοι με αμεροληψία και ανιδιοτέλεια γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα ενδιαφέροντος στο παιδί.
Ολοι οι γονείς ανεξαιρέτως έχουν κάτι διαφορετικό και πολύτιμο να προσφέρουν από την εμπειρία τους, τον χώρο τους, την προσωπικότητά τους. Στις ετήσιες γενικές εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει επανειλημμένα επισημανθεί η αναγκαιότητα επικοινωνίας σχολείου-γονέων. Από όλους τους σχολικούς συμβούλους έχει εκτιμηθεί ότι η συνεργασία και η συμμετοχή των γονέων συμβάλλει ουσιαστικά στη προαγωγή της εκπαίδευσης και στην καλύτερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SOCRATES με θέμα «Γονεϊκή Συμμετοχή στα Σχολεία» (Parental Participation in Schools, PALS)...............Το υπουργείο Παιδείας της Σκοτίας αναζητά την πάροχη συμβουλευτικής πολιτικής γονέων και εκπαιδευτικών συστημάτων (Βελγίου, Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Ουαλίας, Ιρλανδίας).
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διερευνήσει μεθόδους για αποτελεσματική γονεϊκή συμμετοχή στα σχολεία.
Το έργο υλοποιείται σταδιακά βάσει μελετών και πειραματικών εφαρμογών των επτά συνεργαζομένων μελών.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του προέκυψε «Ο Κανονισμός του γονέα» (Parental Charter).
Ο «Κανονισμός του Γονέα» δημοσιεύθηκε το 1993 και σε νέα έκδοση το 1996 με σκοπό να απεικονίσει τις προσδοκίες των γονέων σε σχέση με το σχολείο και τις δυνατότητες αποτελεσματικής συμμετοχής του στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
Με αυτό το σκεπτικό, έθεσε στη διάθεση των γονέων μια συλλογή αποτελεσμάτων που δείχνουν βήμα με βήμα τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων.
Παρατηρούμε, συνεπώς ότι η κοινωνία έχει κινητοποιηθεί διεθνώς για την επιμόρφωση των γονέων στα θέματα Παιδείας. Ζητάει τη ενεργό συμμετοχή των γονέων και αποδίδει μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας της εκπαίδευσης στην ενημέρωση και συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών.

Το ενδιαφέρον ξεκινά από τον ίδιο προβληματισμό, την ανάγκη για αποτελεσματική βοήθεια στην αναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών και καταλήγει σε συμπεράσματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία ασφαλώς προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη κουλτούρα και στον διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας του κάθε λαού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου