Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Συγγαφή παιδικού μυθιστορήματος από παιδιά δημοτικών σχολείων

Όροι συμμετοχής

Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του προγράμματος;

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η από κοινού συγγραφή ενός παιδικού μυθιστορήματος το οποίο θα εικονογραφηθεί και εκδοθεί έως τον Μάιο του 2015.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 11 - 13 ετών δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα σχολεία συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση έως τις 30/9/2014.

Κάθε τάξη ή ομάδα μαθητών -τριών που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα αποδέχεται τους όρους συμμετοχής και  συγκροτεί μία "συγγραφική ομάδα" με συντονιστή έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό.

Πώς γίνεται η συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία;

Η συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα www.mikramolivia.com η οποία είναι διαμορφωμένη κατάλληλα για να υπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Ποιοι έχουν το γενικό συντονισμό του προγράμματος;

Το γενικό συντονισμό του προγράμματος θα έχει το σύνολο των εκπαιδευτικών - συντονιστών των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά και οι διακεκριμένοι συγγραφείς παιδικών βιβλίων που θα συνδράμουν το έργο τους.

Κάθε ομάδα δεσμεύεται ότι θα ολοκληρώσει το έργο που έχει αναλάβει μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει απο κοινού συμφωνηθεί. Η πορεία εκτέλεσης του έργου θα παρουσιάζεται σε σχετικό ημερολόγιο. ​


Πού θα διατεθούν τα κέρδη;

Τα κέρδη που θα προκύψουν από την Α' έκδοση του βιβλίου θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό σκοπό που θα συναποφασίσουν οι συντονιστές του προγράμματος.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις κάθε συγγραφικής ομάδας;
Κάθε συγγραφική ομάδα:

    Βεβαιώνει ότι το έργο της είναι πρωτότυπο

    Παραχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα του έργου στο γενικό συντονιστή του προγράμματος ΜΙΚΡΑ ΜΟΛΥΒΙΑ προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση και την προβολή  του βιβλίου

    Δεσμεύεται ότι θα ολοκληρώσει το έργο που έχει αναλάβει μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει από κοινού συμφωνηθεί.


Ποιες είναι οι "υποχρεώσεις" των Σχολείων;

Κάθε Σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα αναλαμβάνει την ηθική υποχρέωση:

    Να προωθήσει όπως μπορεί το βιβλίο, ενισχύοντας έτσι το φιλανθρωπικό σκοπό που έχει από κοινού συμφωνηθεί

    Να συμμετάσχει ενεργά στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου

Με ποιο τρόπο θα εμφανίζονται τα ονόματα των συντελεστών;

Το βιβλίο που θα εκδοθεί θα αναφέρει στο εξώφυλλό του ως συγγραφέα τη "συγγραφική ομάδα ΜΙΚΡΑ ΜΟΛΥΒΙΑ". Αναλυτικά όλα τα ονόματα των συντελεστών  -μαθητών, εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολείων, σχολικών συμβούλων- θα αναφέρονται στις πρώτες  σελίδες του βιβλίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου